Đăng ký chạy Grab cho xe Tải Van

Giá trên bao gồm:

  • Phù hiệu xe hợp đồng
  • Xã viên HTX Nhật Năng

Giá trên chưa bao gồm Hộp đen định vị