Những chính sách mới từ 01/7/2023 về lắp camera hành trình ô tô

Theo Nghị định số 47 được ban hành mới nhất, kể từ ngày 1/7/2023, các phương tiện kinh doanh vận tải lần đầu sẽ bắt buộc phải lắp đặt camera giám sát hành trình thì mới được phép cấp phù hiệu và biển hiệu.

chính sách mới về lắp camera hành trình ô tô

Những chính sách mới từ 01/7/2023 về lắp camera hành trình ô tô

Nghị định 47/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do Chính phủ ban hành ngày 19/07/2022. Căn cứ khoản 12 Điều 1 Nghị định 47/2022/NĐ-CP quy định:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, như sau:

  1. Bổ sung khoản 8 Điều 34 như sau:

“8. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2023, đơn vị kinh doanh vận tải sử dụng xe ô tô kinh doanh vận tải thuộc đối tượng phải lắp camera theo quy định của Nghị định này, khi tham gia kinh doanh vận tải lần đầu phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình có tích hợp camera để được cấp phù hiệu, biển hiệu. Thiết bị giám sát hành trình có tích hợp camera phải đáp ứng đầy đủ các quy định tại Nghị định này.”

Như vậy, tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 47/2022/NĐ-CP quy định kể từ ngày 01/7/2023, đơn vị kinh doanh vận tải sử dụng xe ô tô kinh doanh vận tải thuộc đối tượng phải lắp camera theo quy định của Nghị định 10/2020/NĐ-CP, khi tham gia kinh doanh vận tải lần đầu phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình có tích hợp camera để được cấp phù hiệu, biển hiệu.

Thiết bị giám sát hành trình có tích hợp camera phải đáp ứng đầy đủ các quy định tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP.

Những xe kinh doanh vận tải buộc phải lắp camera hành trình gồm:

+ Ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 9 chỗ (kể cả người lái xe) trở lên (theo khoản 2 Điều 13 Nghị định 10/2020/NĐ-CP).

+ Ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container, xe đầu kéo (theo khoản 2 Điều 14 Nghị định 10/2020/NĐ-CP).

Thiết bị giám sát hành trình có tích hợp camera cũng phải đáp ứng đầy đủ các quy định tại Nghị định này.

Việc gắn camera hành trình có phải bắt buộc thực hiện đối với mọi loại xe ô tô hay không?

Việc gắn camera hành trình không bắt buộc áp dụng trên mọi loại xe ô tô mà chỉ bắt buộc áp dụng trên các xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa.

Thời gian lưu trữ hình ảnh trên xe ô tô phải đảm bảo:

– Tối thiểu 24 giờ gần nhất đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly đến 500 ki-lô-mét;

– Tối thiểu 72 giờ gần nhất đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly trên 500 ki-lô-mét.

Tài xế không gắn camera hành trình khi tham gia giao thông sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào?

Tài xế điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và tài xế điều khiển xe ô tô kinh doanh dịch vụ hàng hóa nếu không gắn camera hành trình theo đúng quy định thì sẽ bị xử phạt hành chính từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

Đơn vị kinh doanh vận tải có bị xử phạt hành chính khi tài xế không gắn camera hành trình theo quy định hay không?

Đối với đơn vị kinh doanh vận tải, nếu tài xế không gắn camera hành trình theo quy định thì đơn vị kinh doanh vận tải xe bị xử phạt hành chính từ 5.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với tổ chức kinh doanh vận tải.

Nguồn tham khảo: baochinhphu.vn, thuvienphapluat.vn

Qúy khách có nhu cẩu kinh doanh vận tủa bằng xe ô tô hoặc lắp đặt các thiết bị camera hành trình đạt chuẩn, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất.

Hotline 0909.69.8882